Egenerklæring benyttes til dokumentasjon

Det er avgjørende at bilskadeverkstedene kan dokumentere at bilskadereparasjoner, utbedringer og utskiftinger er korrekt utført. Dette inkluderer blant annet dokumentasjon av at verkstedet har nødvendig kunnskap, verktøy og utstyr, og at reparasjonen er utført i henhold til bilprodusentens retningslinjer og i henhold til faglig anerkjente reparasjonsmetoder.

For å dokumentere at reparasjoner, utbedringer og utskiftinger er gjort i henhold til bilprodusentenes anvisninger der disse foreligger, og etter faglig anerkjente reparasjonsmetoder, må verkstedet benytte egenerklæring.

I menyen til venstre finnes to ulike erklæringer;
1. Standardisert egenerklæring benyttes til å dokumentere skadereparasjoner.
2. Egenerklæring for førerassistentsystemer og/eller sikkerhetssystemer benyttes når utbedringer og utskiftinger krever etterfølgende kalibrering av komponenter som inngår i førerassistentsystemer eller sikkerhetssystemer.

eiere