Informasjon og publikasjoner

Gjennom arbeidet med sikre bilskadereparasjoner har det blitt utarbeidet en mengde informasjon og publikasjoner. Innsikt i dette materialet er viktig for å få større forståelse for viktigheten av sikre bilskadereparasjoner. Forståelsen av dette vil i tillegg gjøre det enklere for verkstedene å kommunisere med bileierne og enklere kunne forklare forhold som kundene ikke er kjent med. I menyen til venstre finnes en oversikt over informasjon og publikasjoner.

eiere